TRADEKAN SAIRAUSKASSA

 

Tradekan sairauskassa on työpaikkakassa, joka maksaa sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia ja sääntöjensä mukaisia lisäetuuksia jäsenilleen.

Jokainen vakinaiseksi tarkoitetussa työsuhteessa oleva työntekijä on sairauskassan jäsen kuukauden kuluttua työsuhteen alkamisesta lukien.

Määräaikaisessa työsuhteessa oleva tulee kassan jäseneksi yhden kuukauden kuluttua työsuhteen alkamisesta, jos työsuhde on tarkoitettu kestämään vähintään viisi kuukautta.

Jäsenyyden edellytyksenä on, että henkilön viikkotyöaika on vähintään 21 tuntia.

Jäsenyys lakkaa työsuhteen päättyessä. Kela lähettää sinulle uuden kortin.
Kela-korttia, jossa työpaikkakassan numero 48015 ei saa enää käyttää.

Jäsenmaksu sääntöjen mukaan on 1,0 % palkasta, kuitenkin enintään 370 € kalenterivuodessa.