Muutoksia korvauksiin 1.1.2019

Täydennyspäivärahan maksaminen kassasta lakkaa 1.1.2019. Tämä johtuu sairausvakuutuslain muutoksesta, jossa päivärahojen (sairaus-, vanhempain- ja erityishoitorahan) maksatus siirtyy Kelaan. TES:n mukainen sairausajan palkka maksetaan Restel palkoista. Sairauskassa hoitaa edelleen jäsentensä päivärahojen hakemukset ja 
ratkaisemisen. Kassa toimii siis edelleen jäsentensä Kelan toimistona. 

Kassa korvaa 1.1.2019 alkaen vain työterveyshuollon palveluntuottajan palveluita (nyt 
Terveystalo) ja julkisen terveydenhuollon palveluita. Terveystalon kanssa on
neuvoteltu jäsenille entistä edullisemmat hinnat. Terveystalon kanssa on
suorakorvaussopimus, joten jäsen maksaa vain omavastuuosuuden ja Terveystalo
laskuttaa loppuosuuden kassasta pois lukien fysio – ja psykoterapia. Ne jäsen maksaa ensin itse ja hakee sitten korvauksen kassasta. Hammashoidon palveluntuottajan valintaa ei ole
rajattu. 

Kassa korvaa 8 lääkärikäyntiä kalenterivuodessa työterveyshuollon palveluntuottajalla 
jäsenilleen. Julkisen terveydenhuollon lääkärikäyntien määrää ei ole rajoitettu. 

Lääkekorvaus nousee aiemmasta 72 prosentista 80 prosenttiin.

Hammashoidon korvaus edellyttää vuoden jäsenyyttä. Jos olet tullut jäseneksi vuoden 2018 
aikana, hammashoidon korvaukseen tulee pieni tauko 1.1.2019, kunnes olet ollut
vuoden jäsenenä. 

Apuvälineinä korvataan 40 % lääkärin tai työfysioterapeutin määräämistä tukipohjallisten 
hinnasta kahden kalenterivuoden aikana 30 euron enimmäismäärään asti.

Muut säännöt pysyvät ennallaan. 

Jos muutokset herättävät kysymyksiä, voit laittaa sähköpostia satu.relander-makinen@tradeka.fi tai soittaa p. 0400 578882.