Edustajiston vaali

Tradekan sairauskassan ylin päätäntävalta on edustajistolla, jonka toimikausi on neljä kalenterivuotta. Nykyisen edustajiston toimikausi päättyy vuoden 2020 lopussa, joten tänä vuonna suoritetaan jäsenten edustajien valinta. 

Tässä vaiheessa suoritetaan ehdokkaiden nimeäminen. Ehdokkaaksi sairauskassan edustajistoon voidaan asettaa henkilö, joka on ollut kassan jäsen 30.6.2020 eikä hänen jäsenyytensä ole sen jälkeen päättynyt. 

Kassan edustajistoon valitaan vaalipiireittäin yksi edustaja ja varaedustaja kutakin alkavaa 500 jäsentä kohti. Vaalipiireinä ovat aluehallintoviraston alueet. Alueet ja kuntaluettelon löydät Aluehallintaviraston nettisivuilta.

Ehdokkaaksi voidaan asettaa vaalipiirin alueella asuva kassan jäsen, jota vähintään 10 vaalipiirin alueella asuvaakassan jäsentä on kirjallisesti ilmoittanut kannattavansa ehdokkaaksi. Ehdokkaiden tulee antaa suostumus ehdokkuuteensa. Ilmoitukset on toimitettava Tradekan sairauskassan hallitukselle 25.9.2020 mennessä.

Vaalipiiri                           Jäsenmäärä                 Edustajia

Etelä-Suomi                        1047                                  6                                          

Länsi- ja Sisä-Suomi           513                                    3

Lounais-Suomi                    234                                    2 

Itä-Suomi                             110                                    1          

Pohjois- Suomi                    127                                   1

Lappi                                        79                                  1 

Tulevaan edustajistoon valitaan 14 edustajaa ja vastaava määrä varaedustajia. Vaalipiireittäin jäsenmäärät ja edustajat jakautuvat seuraavasti: 

Vaalit toimitetaan 2. – 16.11.2020 välisenä aikana. Kassan hallitus antaa ohjeet myöhemmin. 

Mikäli vaalipiireittäin tapahtuvassa ehdokasasettelussa ehdokkaita jossakin vaalipiirissä asetetaan enintään se määrä kuin on edustajiston paikkoja, ei vaalia tässä vaalipiirissä suoriteta.