Kiitos vastauksista sairauskassan kyselyyn!

Sairauskassan tämänvuotiseen kyselyyn tuli yli 500 vastausta– kiitos jokaiselle aikaansa antaneelle! Sairauskassan hallitus käsittelee kyselyn tulokset ja kassan toimintaa kehitetään vastausten perusteella.

Kyselyyn vastanneista sairauskassan jäseniä oli 54 %, ei-jäseniä 34 % ja 12 % ei tiennyt, onko sairauskassan jäsen.

Eniten käytettyjä etuuksia olivat Terveystalon palvelut, hammashoito ja lääkkeet. Mitään etuuksia ei ollut käyttänyt 37 %. Näistä 20 % kertoi, että etuuksien käytölle ei ole ollut tarvetta ja 28 % ei tiennyt sairauskassan etuuksista. Jonkin muun syyn antoi miltei puolet vastaajista; yleisin syy oli se, että vastaajalla ei vielä ollut mahdollisuutta liittyä kassaan tai hän ei ollut liittynyt, vaikka se oli aiemmin ollut mahdollista.

Sairauskassaan oltiin melko tyytyväisiä, asteikolla 1–10 yleisarvosanaksi tuli 6,50 ja asioinnin sujuvuus sai arvosanan 6,59. Kassan jäsenet olivat tyytyväisempiä kuin ei-jäsenet ja jäsenyydestään epävarmat: Kassan yleisarvosanaksi jäsenet antoivat 7,98 ja asioinnin sujuvuudelle 8,27.

Tänä vuonna vastaajilta kysyttiin, mitä etuja he haluaisivat parannettavan. Kolme eniten kannatusta saanutta olivat lääkärikäyntikiintiön poistaminen, hammashoidon korvauksen nostaminen ja omavastuuosuuden alentaminen. Vähiten merkittävimpiä etuuksia vastaajien mielestä olivat hautausavustus, tukipohjalliset ja psykoterapia.

Uusista etuuksista kannatusta sai ylivoimaisesti eniten hieronnan korvaaminen. Tasainen suosio oli laserleikkauksilla, naprapatian, osteopatian ja kiropraktiikan korvaamisella sekä ilman lähetettä saatavilla laboratoriokokeilla. Viimeiseen kysymykseen sai jättää avointa palautetta ja kehitysehdotuksia. Vastauksia tuli 84 kappaletta. Vastauksissa toistui toive mahdollisuudesta päästä jäseneksi pienemmillä sopimuksilla tai 0-sopimuksella, jos toteuma on jatkuvasti yli 21 h/vko. Lisäksi toivottiin selkeää ja helposti löydettävissä olevaa tietoa korvauksista ja niiden hakemisesta sekä Terveystalon päässä parempaa selvyyttä korvauksista.