Jäsenet tyytyväisiä sairauskassaan

Kiitos vastauksista sairauskassan jäsenkyselyyn!

Sairauskassan tämänvuotiseen kyselyyn tuli reilusti yli 700 vastausta – kiitos kaikille vastaajille! Palkinnot on postitettu arvonnan voittajille. Sairauskassan hallitus käsittelee kyselyn tulokset ja kassan toimintaa kehitetään vastausten perusteella.

Kyselyyn vastanneista sairauskassan jäseniä ilmoitti olevansa 74 %, ja 19 % vastaajista kertoi, ettei ole jäsen. 7 % ei tiennyt, onko sairauskassan jäsen.

Eniten käytettyjä etuuksia olivat Terveystalon palvelut ja lääkkeiden korvaukset. Mitään etuuksia ei ollut käyttänyt 28 %. Näistä 41 % kertoi, että etuuksien käytölle ei ole ollut tarvetta.

Sairauskassaan oltiin melko tyytyväisiä, asteikolla 1–10 yleisarvosanaksi tuli 7,5 ja asioinnin sujuvuus sai arvosanan 7,5. Kassan jäsenet olivat tyytyväisempiä kuin ei-jäsenet: Kassan yleisarvosanaksi jäsenet antoivat 8,3 ja asioinnin sujuvuudelle niin ikään 8,3.

Tänä vuonna vastaajilta kysyttiin heille merkittävimpiä ja vähiten merkittäviä etuuksia. Merkittävimpiä olivat Terveystalon palvelut, hammashoito ja lääkkeiden korvaaminen. Vähiten merkittävimpiä etuuksia vastaajien mielestä olivat tukipohjalliset, psykoterapia ja hautausavustus.

Viimeiseen kysymykseen sai jättää avointa palautetta ja kehitysehdotuksia. Vastauksissa toistui toive mahdollisuudesta päästä jäseneksi pienemmillä sopimuksilla. Lisäksi toivottiin helpommin löydettävää tietoa korvauksista ja niiden hakemisesta sekä Terveystalon päässä parempaa selvyyttä korvauksista.