Hallinto

Edustajisto

Kassan edustajistoon kuuluu 14 edustajaa, joilla on henkilökohtaiset varaedustajat. Edustajat valitaan vaalipiireittäin, joita ovat valtiolliset läänit.

Edustajiston toimikausi on neljä vuotta.

Hallitus

Kassan hallitukseen kuuluu kolme osakkaiden ja kolme jäsenten valitsemaa jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet.

Jäsenen toimikausi on kolme vuotta.