Ohjeita Tradekan sairauskassan jäsenille

Olenko oikeutettu sairauskassan jäsenyyteen

Tradekan sairauskassan toimintapiirin muodostavat kassan säännöissä mainitut työnantajat ja niiden palveluksessa olevat kassan jäsenet.

 • Toistaiseksi voimassaolevassa työsuhteessa oleva työntekijä tulee sairauskassan jäseneksi koeajan jälkeen.
 • Osa-aikaiselta työntekijältä edellytetään työsopimuksessaan vähintään 21 tunnin keskimääräistä viikoittaista työaikaa tai 63 tunnin keskimääräistä työaikaa kolmessa viikossa.
 • Vähintään kuusi kuukautta määräaikaisessa työsuhteessa oleva tulee kassan jäseneksi koeajan jälkeen. Lisäksi jäsenyyden edellytyksenä on, että henkilö saa tästä työsuhteestaan pääasiallisen toimeentulonsa.

Jäsenyys kassaan päättyy, kun kassan jäsen eroaa toimintapiiriin kuuluvan työnantajan palveluksesta, siirtyy eläkkeelle tai saa muualta pääasiallisen toimeentulonsa. Jäsenellä ei ole erotessaan oikeutta saada palautusta suorittamistaan jäsenmaksuista.

Tradekan sairauskassa toimii sairausvakuutuslain mukaisena työpaikkakassana, joten se suorittaa myös sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset jäsenilleen. Tämä merkitsee, että kaikki sairausvakuutusasiasi hoidetaan kassan kautta.

Korvaukset

Miten todistan sairauskassan jäsenyyteni

Kun sinusta on tullut Tradekan sairauskassan jäsen, lähettää Kela sinulle kotiosoitteeseesi Kela-kortin, jossa on merkintä Tradekan sairauskassan jäsenyydestä. Jäsenyytesi päättyessä lähetetään Kelan toimesta uusi kortti.

Sopimuspaikat

Sairastapauksessa toimi näin

Kun sairastut, ilmoita siitä ensin viipymättä lähimmälle esimiehellesi.

 • Toimita lääkärin tai työterveyshoitajan antama todistus on mahdolisimman nopeasti esimiehen välityksellä palkkatoimistoon. Eri 
työnantajilla saattaa olla todistusten jättämiseen omia ohjeita, noudata niitä.
 • Yli 10 päivän sairauspoissaoloista on täytettävä sairauspäivärahahakemuslomake (SV 8), jonka voit täyttää Kelan asiointipalvelussa. Ohjeet sairauspäivärahan hakemiseen löydät Kelan nettisivuilta. Lomakkeen voi myös noutaa Kelan toimistoista tai sairauskassasta.
 • Hae päivärahaa kahden kuukauden kuluessa sairauden alkamisesta.
 • Hae sairaanhoitokustannuksia 6 kuukauden kuluessa niiden kustannusten synnystä. Kustannusten katsotaan syntyvän silloin, kun hoito annetaan tai tutkimus suoritetaan. Korvausten vuotuisia enimmäismääriä tarkasteltaessa korvausperuste määräytyy hoitoajankohdan mukaan, riippumatta siitä milloin kustannukset on maksettu.
 • Päätökset ja maksupäivät: Kelan keskitetyn postituksen kautta sinulle lähetetään tiedoksi päätös, jossa on selvitys sairausvakuutuslain mukaisista etuuksista. Sairauspäivärahan, vanhempainpäivärahan ja sairaanhoitokorvausten maksupäivä ilmenee Kelan lähettämästä päätöksestä. Lisäetuudet maksetaan, kun hakemus tarvittavine liitteineen on käsitelty kassassa.
 • Muutoksen haku: Sairausvakuutuslain mukaisista korvauksista päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalta ja sen jälkeen vakuutusoikeudelta. Kassan lisäetuuksista voi pyytää ratkaisusuositusta Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta. Valitusasioissa saat tarkemmat ohjeet Tradekan sairauskassasta.

Sopimuspaikat

Korvausten hakeminen

Korvauksia haetaan yleensä Kelan hyväksymillä, hoitopaikan täyttämillä lomakkeilla. Mukaan on liitettävä täytetty ja allekirjoitettu korvaushakemus ja kuitti. Haettaessa samanaikaisesti useampia korvauksia riittää yhden korvaushakemuksen täyttäminen. Voit lukea lisää Kelan sivuilta. Jos Kela-korvaus on jo vähennetty, pelkka lasku riittää.

Säilytä alkuperäiset kuitit. Sinua voidaan pyytää toimittamaan ne tarvittaessa.

Julkisen terveydenhoidon lasku riittää hakemukseksi. Maksa lasku ensin ja toimita se sitten sairauskassaan.

Hae korvausta 6 kuukauden kuluessa niiden kustannusten synnystä. Kustannusten katsotaan syntyvän silloin, kun hoito annetaan tai tutkimus suoritetaan.

Voit toimittaa hakemuksesi

  • sähköpostilla: sairauskassa@restel.fi tai tradekan.sairauskassa@kela.fi
  • postitse: Jaakonkatu 3, 01620 Vantaa
  • verkossa: Kelan hakemukset voit toimittaa Kelan asiointipalvelun kautta https://www.kela.fi
 • Lääkärillä käynnit: Kassa korvaa vain työterveyshuollon palveluntuottajan palveluita (Terveystalo) ja julkisen terveydenhuollon palveluita. Terveystalon kanssa on suorakorvaussopimus, joten maksat vain omavastuuosuuden ja Terveystalo laskuttaa loppuosuuden kassasta. Muista näyttää kassalla Kela-korttisi, jossa on sairauskassan tunnus 48015. Teveystalo ei peri sinulta toimistomaksua (21,90 €).
 • Hammaslääkärillä käynnit: Sairauskassa korvaa hammashoitoa, kun olet ollut vuoden kassan jäsenenä. Voit itse valita hammaslääkärisi. Terveystalon ja Oralin kanssa kassalla on suorakorvaussopimus, joten jos käytät Terveystalon tai Oralin hammashoitoa niin maksat vain omavastuuosuuden ja Terveystalo laskuttaa sairauskassaa lopusta. Enimmäiskorvaus hammashoidosta on 375 €/kalenterivuosi.
 • Kuinka monta käyntiä lääkärillä: Kassa korvaa kahdeksan lääkärikäyntiä kalenterivuodessa työterveyshuollon palveluntuottajalla (Terveystalo). Näihin lasketaan mukaan myös silmälääkäri- ja gynekologikäynnit. Julkisen terveydenhuollon lääkärikäyntien määrää ei ole rajoitettu, eli voit käydä niin monta kertaa kuin haluat esim. terveyskeskuslääkärilläsi.
 • Lyhytterapia ja kuntoutuspsykoterapia: Lyhytterapiaa ja kuntoutuspsykoterapiaa varten tarvitset psykiatrin lähetteen. Voit varata ajan Terveystalosta tai julkisesta terveydenhoidosta. Lähetteen saatuasi voit varata ajan lyhytterapiaan valitsemaltasi psykoterapeutilta. Sairauskassalla on suorakorvaussopimus Terveystalon kanssa, joten maksat vain omavastuun Terveystalossa asioidessasi. Kuntoutuspsykoterapiaa haetaan Kelasta.
 • Fysioterapia: Kun olet saanut lähetteen lääkäriltä fysioterapiaan, voit valita fysioterapian palveluntuottajan vapaasti. Auron Oy:n kanssa sairauskassalla on suorakorvaussopimus, joten maksat vain omavastuun heillä käydessäsi. Muualla maksa hoito ensin itse. Toimita sairauskassaan tai suoraan Kelaan: hakemus SV127, lasku, kuitti, lääkärin lähete ja fysioterapeutin selvitys annetusta fysioterapiasta.
  Kassa korvaa 80 % lääkärin määräämästä fysioterapiasta ja fysioterapeuttisesta tutkimuksesta, kun se on kelakorvattavaa. Korvausta maksetaan enintään 375 € / kalenterivuosi.
 • Tukipohjalliset: Jos tarvitset tukipohjallisia, käy ensin lääkärissä. Lääkäri antaa lähetteen fysioterapeutille, joka suunnittelee ja tilaa tukipohjalliset sinulle. Kassa korvaa 40 % tukipohjallisten hinnasta kahden kalenterivuoden aikana, kuitenkin enintään 30 €. Eli saat joka toinen vuosi enintään 30 € korvausta tukipohjallisista.
 • Silmälasien/piilolinssit:  Silmälaseista ja piilolinsseistä voit saada korvausta kassasta, kun olet ollut kassan jäsenenä vuoden. Sinulla tulee olla optikon tai silmälääkärin määräämät lasit tai piilolinssit. Kassa korvaa 80 % lääkärin tai optikon määräämien silmälasien tai piilolinssien kustannuksista kahden kalenterivuoden aikana enintään 250 €. Eli voit saada korvausta enintään 250 € joka toinen vuosi. Toimita kassaan kuitti silmälasiostoksestasi. Se riittää. Kuitissa tulee olla nimesi sekä linssien vahvuudet. Saat kuitin, kun haet silmälasit.
 • Matkakustannuksista on täytettävä erillinen matkakorvaushakemus (SV4) ja samanaikaisesti on esitettävä todistus tai muu selvitys mitä hoitoa käynti koski. Jos matkalla on jouduttu käyttämään erityiskulkuneuvoa (esim.taksia tai omaa autoa) on hakemukseen liitettävä selvitys kulkuneuvon tarpeellisuudesta (esim. lääkärin todistus terveydentilasta tai oma selvitys liikenneolosuhteista) ja kuitti suoritetusta maksusta.
 • Lääkkeet: Sairauskassa korvaa 80 % lääkärin määräämistä kelakorvattavista lääkkeistä, kun 50 € omavastuu on täyttynyt. Tämä tarkoittaa, että maksat ensin itse 50 € omavastuun ja sen jälkeen saat sairauskassan korvauksen. Saadaksesi suorakorvauksen lääkkeistä, muista näyttää kassalla Kela-kortti, jossa on sairauskassan tunnus 48015. Sairauskassalla on suorakorvaussopimus yli 800 apteekin kanssa.

Korvaukset

Jäsenmaksu peritään palkasta

Kassan lisäedut ja osa hallintokuluista rahoitetaan työnantajien kannatusmaksuilla ja jäseniltä ennakonperintälain alaisesta palkasta perittävällä 1 % jäsenmaksulla, jonka katto on 420 € kalenterivuodessa.

Lisäksi osana Tradeka-konsernin vastuullisuusstrategiaa myös Tradeka-Yhtiöt Oy osallistuu lisäetujen ja hallintokulujen rahoittamiseen. Se maksaa kaikkien jäsenten ennakonperintälain alaisista palkoista.

Kassan hallitus voi sääntöjen antamin oikeuksin korottaa tai alentaa jäsenmaksua määräajaksi.

Sairauskassa

Korvausten rajoitukset

Sairauskassan sääntöjen mukaan jäsenelle, joka sairastuu ollessaan työnseisauksen tai työn puutteesta johtuvan lomautuksen tai muun palkattoman vapaan aiheuttaman työnkeskeytyksen vuoksi poissa työstään, ei makseta kassan sääntöjen mukaisia sairaanhoidon kustannusten lisäetuuksia.

Korvaukset