TRADEKAN SAIRAUSKASSA

Tradekan sairauskassa on työpaikkakassa, joka maksaa sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia ja sääntöjensä mukaisia lisäetuuksia jäsenilleen.

Katso video kassasta!

Toistaiseksi voimassaolevassa työsuhteessa oleva työntekijä tulee sairauskassan jäseneksi koeajan jälkeen. Tällöin saat uuden Kela-kortin, jossa on työpaikkakassan numero 48015 kääntöpuolella.

Vähintään kuusi kuukautta kestävässä määräaikaisessa työsuhteessa oleva tulee kassan jäseneksi koeajan jälkeen.

Jäsenyyden edellytyksenä on, että henkilön viikkotyöaika on vähintään 21 tuntia.

Jäsenyys lakkaa työsuhteen päättyessä. Kela lähettää sinulle uuden kortin.
Kela-korttia, jossa työpaikkakassan numero 48015, ei saa enää käyttää jäsenyyden päätyttyä.

Jäsenmaksu sääntöjen mukaan on 1,4% palkasta, kuitenkin enintään 420 € kalenterivuodessa.