TRADEKAN SAIRAUSKASSA

Tradekan sairauskassa on työpaikkakassa, joka maksaa sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia ja sääntöjensä mukaisia lisäetuuksia jäsenilleen.

Toistaiseksi voimassaolevassa työsuhteessa oleva työntekijä tulee sairauskassan jäseneksi seuraavan palkkakauden alusta kun työsuhde on kestänyt kuukauden. Tällöin saat uuden Kela-kortin, jossa on työpaikkakassan numero 48015 kääntöpuolella.

Vähintään viisi kuukautta kestävässä määräaikaisessa työsuhteessa oleva tulee kassan jäseneksi seuraavan palkkakauden alusta kun työsuhde on kestänyt kuukauden.

Jäsenyyden edellytyksenä on, että henkilön viikkotyöaika on vähintään 21 tuntia.

Jäsenyys lakkaa työsuhteen päättyessä. Kela lähettää sinulle uuden kortin.
Kela-korttia, jossa työpaikkakassan numero 48015, ei saa enää käyttää jäsenyyden päätyttyä.

Jäsenmaksu sääntöjen mukaan on 1,0 % palkasta, kuitenkin enintään 370 € kalenterivuodessa.