Tietoa korvauksista

Lääkärinpalkkiot

Tradekan sairauskassa korvaa vain työterveyshuollon palveluntuottajan palveluita (Terveystalo), jotka ovat Kela-korvattavia, ja julkisen terveydenhuollon palveluita. Sairauskassa korvaa 8 kpl lääkärikäyntiä / kalenterivuosi Terveystalossa. Julkisen terveydenhoidon palveluista korvataan 80%. 

Terveystalon kanssa kassalla on suorakorvaussopimus, joten maksat vain omavastuuosuuden ja Terveystalo laskuttaa loppuosuuden kassasta. Korvaus on 80 % lääkärinpalkkiosta. Terveystalo ei peri sinulta toimistomaksua.

Sairaala- ja terveyskeskusmaksut

Kassa korvaa 80 % sairaalan poliklinikkamaksusta, 80 % päiväkirurgiasta peritystä maksusta ja 80 % terveyskeskuksen käyntimaksusta.

Kassa korvaa sairaalan ja terveyskeskuksen hoitopäivämaksusta 80 %, kuitenkin lisäetuutena hoitopäivämaksusta enintään 34 euroa vuorokaudelta ja enintään 60 vuorokaudelta saman kalenterivuoden aikana.

Tutkimus ja hoito

Kassa korvaa 80 % työterveyshuollon palveluntuottajan ja julkisen terveydenhuollon lääkärin määräämästä laboratorio- ja radiologisista tutkimuksista silloin kun tutkimus tai hoito on myös sairausvakuutuslain mukaan korvattava.

Sairauskassa korvaa vain sairausvakuutuslain mukaiset tutkimukset eli Kelan korvaamat, työterveyshuollon palveluntuottajalla. Magneettitutkimus edellyttää erikoislääkärin lähetteen ja muut kuvantamistutkimukset (esim. röntgen, ultra) lääkärin lähetteen. Laboratoriokokeet edellyttävät myös lääkärin lähetteen ja niiden tulee olla Kela-korvattavia. Laboratoriopaketit eivät ole Kela-korvattavia.

Sairauskassa korvaa vain julkisen terveydenhoidon syöpähoitoja.

Fysioterapia

Kun olet saanut lähetteen lääkäriltä fysioterapiaan, voit valita mieluisesi fysioterapian palveluntuottajan.

Toimita hakemus SV127, lasku, kuitti, lääkärin lähete ja fysioterapeutin selvitys annetusta fysioterapiasta sairauskassaan tai suoraan Kelaan.

Kassa korvaa 80 % lääkärin määräämästä fysioterapiasta ja fysioterapeuttisesta tutkimuksesta silloin, kun se on kelakorvattavaa. Maksettava lisäetuuskorvaus on enintään 375 euroa kalenterivuodessa.

Hammashoito

Sairauskassa korvaa hammashoitoa, kun olet ollut vähintään vuoden kassan jäsenenä. Voit itse valita hammaslääkärisi. Terveystalon ja Oralin kanssa kassalla on suorakorvaussopimus, joten kun käytät heidän palveluita, maksat vain omavastuuosuuden ja Terveystalo tai Oral laskuttaa sairauskassaa lopusta. Enimmäiskorvaus hammashoidosta on 375 euroa kalenterivuodessa.

Lyhytpsykoterapia ja kuntoutuspsykoterapia

Kassa korvaa 80 % psykiatrin määräämästä lyhytpsykoterapiasta ja kuntoutuspsykoterapiasta sekä lääkärin määäräämästä psykologin antamasta hoidosta ja tutkimuksesta enintään 850 euroa kalenterivuodessa. Lyhytpsykoterapiasta on Terveystalon kanssa  suorakorvaussopimus, joten maksat siitä vain omavastuuosuuden ja Terveystalo laskuttaa sairauskassaa lopusta.

Ei korvattavat

  • Hedelmöityshoidosta ja hedelmöitykseen tarkoitetuista lääkkeistä ei makseta lisäetuutta.
  • Hoito- ym. laitosten perimät laitos- ja leikkaussalimaksut.
  • Kiropraktikon, osteopaatin ja hierojan antama hoito.
  • Rokotukset

Sopimuspaikat

Lääkkeet

Peruskorvattavat lääkkeet
Sairauskassa korvaa 80 % lääkärin määräämistä kelakorvattavista lääkkeistä 50 € omavastuun täytyttyä. Maksat ensin itse 50 € omavastuun ja sen jälkeen saat sairauskassan korvaukset. Sairauskassalla on suorakorvaussopimus yli 800 apteekin kanssa.

Erityiskorvattavat lääkkeet
Alempi erityiskorvaus on 80 % ostetusta lääkkeestä. Ylempi erityiskorvaus on 100 % ostetusta lääkkeestä 4,50 euron ylittävältä osuudelta. Korvauksen edellytyksenä on, että henkilölle on myönnetty oikeus erityiskorvattaviin lääkkeisiin.

Lisäkorvaus suurista lääkekustannuksista

Lääkeostojen vuotuisen omavastuuosuuden ylittymisen jälkeen lääkkeet maksetaan kokonaan 2,50 euron omavastuun ylittävältä osuudelta.

Silmälasit

Kassa korvaa vähintään yhden vuoden kassaan kuuluneelle 80 % lääkärin tai optikon määräämien silmälasien/piilolinssien kustannuksista kahden kalenterivuoden aikana enintään 250 euroa.

Sairauspäivärahat

Mikäli sairaus kestää yli 10 päivää, sairauspoissaolosta on täytettävä päivärahahakemus. Täytä se Kelan asiointipalvelussa osoitteessa www.kela.fi/asiointi.

Lapsen syntymä

Sairauskassa hoitaa raskauden ja synnytyksen yhteydessä sekä ottolapsen hoidosta sairausvakuutuslain mukaisesti äidille äitiys- ja vanhempainrahahakemusten käsittelyn ja isälle isyys- ja vanhempainrahahakemusten käsittelyn.

Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa ovat työsopimuslain mukaisia, ja vanhemmilla on oikeus työsopimuslain mukaiseen hoitovapaaseen. Hoitovapaan aikana ei makseta lisäetuuksia.

Vanhempainetuudet

Kassa hoitaa jäsenten äitiys-, isyys- ja vanhempainetuus- sekä erityishoitorahahakemukset. Täytä hakemukset Kelan asiointipalvelussa osoitteessa www.kela.fi/asiointi.

Hautausavustus

Kassan jäsenen kuoltua suoritetaan hautausavustuksena 1700 euroa.

Matkakustannukset

Sairaanhoidon kannalta välttämättömät matkakustannukset korvataan yhteen suuntaan tehdystä matkasta 25,00 euron ylittävältä osalta.

Pääsääntöisesti korvataan halvinta matkustustapaa (linja-auto, juna) käyttäen. Jos matkalla on jouduttu käyttämään erityiskulkuneuvoa (taksi, oma auto, ambulanssi tms) on hakemukseen liitettävä selvitys kulkuneuvon tarpeellisuudesta (lääkärin todistus terveydentilasta tai oma selvitys liikenneolosuhteista) ja kuitti suoritetusta maksusta.

Jos tilaat matkan muualta kuin alueellisesta tilausnumerosta, omavastuusi on 50,00 euroa.
Oman auton käytöstä maksettava korvaus on 0,20 euroa/km.

Matkakustannusten omavastuuosuus on 300,00 euroa kalenterivuodessa, jonka ylittävän osan kassa korvaa kokonaan.

Kela seuraa vuotuisen omavastuuosuuden täyttymistä, kun se on täyttynyt, saat matkakustannusten omavastuukortin. Korttia näyttämällä sinun ei tarvitse maksaa matkasta kuljettajalle.

Matkakorvaushakemuksen voit täyttää Kelan asiointipalvelussa osoitteessa www.kela.fi/asiointi.

Toimistomaksut

Kassa korvaa 80 % tutkimus- ja hoitolaitosten perimästä toimistomaksusta.

Maksupäivät

Sairauspäivärahan, vanhempainpäivärahan ja sairaanhoitokorvausten maksupäivä on Kelan lähettämässä päätöksessä. Lisäetuudet maksetaan, kun hakemus tarvittavine liitteineen on käsitelty kassassa.

Korvausten hakeminen

Korvausta maksetaan ainoastaan jäsenyyden aikana syntyneistä kustannuksista.

Kustannusten katsotaan syntyvän silloin kun hoito annetaan tai tutkimus suoritetaan. Korvausten vuotuisia enimmäismääriä tarkasteltaessa korvausperuste määräytyy hoitoajankohdan mukaan, riippumatta siitä milloin kustannukset on maksettu.

Korvausta haettaessa kassaan tulee toimittaa kaikki lomakkeet: lasku, Kelan selvityslomake, maksukuitti ja allekirjoitettu korvaushakemus. Voit laittaa ne sähköpostilla tradekan.sairauskassa@kela.fi tai sairauskassa@restel.fi. Kelan lomakkeet voi laittaa suoraan Kelaan Kelan asiointipalvelun kautta. Säilytä alkuperäiset kuitit. Sinua voidaan pyytää toimittamaan ne tarvittaessa.

Lääkärin määräys on hankittava ennen korvaukseen oikeuttavaa tapahtumaa. Tutkimus- ja hoitomääräys sekä fysikaalisen hoidon määräys on voimassa yhden vuoden allekirjoituspäivästä lukien ja hammaslääkärin määräys suuhygienistille on kaksi vuotta.

Jäsenellä ei ole oikeutta kassan lisäetuuskorvauksiin palkattomien poissaolojen, kuten vuorotteluvapaan, opintovapaan tai hoitovapaan ajalta.