Ajankohtaista

Sairauskassa korvaa vain Kela-korvattavia tutkimuksia Terveystalossa

Sairauskassa korvaa vain sairausvakuutuslain mukaiset tutkimukset eli Kelan korvaamat, Terveystalossa. Magneettitutkimus edellyttää erikoislääkärin lähetteen ja muut kuvantamistutkimukset (esim. röntgen, ultra) lääkärin lähetteen. Laboratoriokokeet edellyttävät myös lääkärin lähetteen ja niiden tulee olla Kela-korvattavia. Laboratoriopaketit eivät ole Kela-korvattavia.

Fysioterapia

Näillä paikkakunnilla sairauskassan jäsen saa valita fysioterapian palveluntuottajan vapaasti:

  • Lievestuore
  • Muurame
  • Pihtipudas
  • Saarijärvi

Jäsen maksaa fysioterapian ensin kokonaan itse ja hakee sitten korvauksen sairauskassasta.

Forssassa palvelee Terveystalo Forssa Ote Fysio.

Terveystalon päivittäin päivittyvä fysioterapeuttilistaus löytyy Terveystalon sivuilta.
Terveystalon 311 asiantuntijaa toimii n. 120 toimipaikassa.

Terveystalo Ikaalinen

Terveystalo Ikaalisissa ei ole käteislaskutusta eli maksuja ei voida ottaa vastaan. Tämän vuoksi Terveystalo Ikaalinen laskuttaa jäsenen omavastuuosuuden. Käydessäsi Terveystalo Ikaalisessa, näytä Kela-korttisi, jossa on Tradekan sairauskassan tunnus, niin saat omavastuuosuudestasi laskun kotiisi myöhemmin.

Fysioterapia Jyväskylässä

Koska Terveystalo ei tarjoa fysioterapiaa Jyväskylässä, fysioterapiapalvelut toteutuvat Terveystalon kumppanin Jyväskylän Fysioterapia Oy:n toimesta. Fysioterapian ajanvaraukset täältä.

Terveystalo laskuttaa fysioterapiakäynnit jälkikäteen (ilman laskutuslisää) ja sairauskassa korvaa ne sitten jäsenelle. Voit käydä myös julkisen terveydenhoidon fysioterapiassa.

Toimintaohje jäsenelle:

Kun olet saanut lähetteen lääkäriltä fysioterapiaan ja asut Jyväskylän seudulla, varaa fysioterapia joko julkisesta terveydenhoidosta tai Jyväskylän Fysioterapia Oy:stä täältä.

Saat käynnistäsi laskun jälkikäteen. Maksa se. Toimita hakemus SV127, lasku, kuitti, lääkärin lähete ja fysioterapeutin selvitys annetusta fysioterapiasta sairauskassaan.

Kassa korvaa 80 % lääkärin määräämästä fysioterapiasta ja fysioterapeuttisesta tutkimuksesta silloin, kun se on myös sairausvakuutuslain mukaan korvattavaa ja palvelun on tuottanut työterveyshuollon tai julkisen terveydenhoidon fysioterapeutti.

Lisäetuuden korvauslaskelmailmoitus

Lisäetuuden korvauslaskelma lähetetään 15.4.2019 alkaen vain niille jäsenille postitse tai NetPostiin, jotka ovat ilmoittaneet sen haluavansa. Lomake korvauslaskelmailmoitus tulee täyttää ja postittaa kassaan, jos haluaa edelleen saada lisäetuuden korvauslaskelman.

Kelan korvauspäätökset postitetaan kuten aiemminkin.

Uudella menettelyllä haetaan säästöjä kassan toimintamenoihin.

Sairauskassa muutti!

Sairauskassa muutti 13.2.2019 Helsingistä Vantaalle. Uusi osoite on:

Jaakonkatu 3, 01620 Vantaa

Sähköinen asiointipalvelu Iris loppuu 31.12.2018

Tradekan sairauskassan hallitus päätti 12.12.2018 pidetyssä kokouksessa lopettaa sähköisen asiointipalvelu Iriksen vähäisen käytön vuoksi.

Sairauskassan tiedote

Jäsenmaksu 1.1.2019

Kassan jäsenmaksu on 1,4 prosenttia jäsenen työnantajalta saamasta ennakkoperintälain
alaisesta palkasta. Jäsenmaksun katto on 420 euroa kalenterivuodessa.

Tradeka-Yhtiöt Oy tukee kassaa 1.1.2019 alkaen 0,8 prosentin lisäkannatusmaksun kaikkien omistamiensa yhtiöiden jäsenille maksamista ennakkoperintälain alaisista palkoista. Tavoitteena on, että jäsenmaksua saataisiin alennettua
ensi vuoden aikana lähelle 1 prosenttia.

Muutoksia korvauksiin 1.1.2019

Täydennyspäivärahan maksaminen kassasta lakkaa 1.1.2019. Tämä johtuu sairausvakuutuslain muutoksesta, jossa päivärahojen (sairaus-, vanhempain- ja erityishoitorahan) maksatus siirtyy Kelaan. TES:n mukainen sairausajan palkka maksetaan Restel palkoista. Sairauskassa hoitaa edelleen jäsentensä päivärahojen hakemukset ja
ratkaisemisen. Kassa toimii siis edelleen jäsentensä Kelan toimistona.

Kassa korvaa 1.1.2019 alkaen vain työterveyshuollon palveluntuottajan palveluita (nyt
Terveystalo) ja julkisen terveydenhuollon palveluita. Terveystalon kanssa on
neuvoteltu jäsenille entistä edullisemmat hinnat. Terveystalon kanssa on
suorakorvaussopimus, joten jäsen maksaa vain omavastuuosuuden ja Terveystalo
laskuttaa loppuosuuden kassasta pois lukien fysio - ja psykoterapia. Ne jäsen maksaa ensin itse ja hakee sitten korvauksen kassasta. Hammashoidon palveluntuottajan valintaa ei ole
rajattu.

Kassa korvaa 8 lääkärikäyntiä kalenterivuodessa työterveyshuollon palveluntuottajalla
jäsenilleen. Julkisen terveydenhuollon lääkärikäyntien määrää ei ole rajoitettu.

Lääkekorvaus nousee aiemmasta 72 prosentista 80 prosenttiin.

Hammashoidon korvaus edellyttää vuoden jäsenyyttä. Jos olet tullut jäseneksi vuoden 2018
aikana, hammashoidon korvaukseen tulee pieni tauko 1.1.2019, kunnes olet ollut
vuoden jäsenenä.

Apuvälineinä korvataan 40 % lääkärin tai työfysioterapeutin määräämistä tukipohjallisten
hinnasta kahden kalenterivuoden aikana 30 euron enimmäismäärään asti.

Muut säännöt pysyvät ennallaan.

Jos muutokset herättävät kysymyksiä, voit laittaa sähköpostia satu.relander-makinen@tradeka.fi tai soittaa p. 0400 578882.


Hammashoidon palvelut Terveystalosta

Tradekan sairauskassa on sopinut hammashoidon suoralaskutuksesta Terveystalon kanssa. Suoralaskutussopimus on voimassa kaikissa Terveystalon hammaslääkäripalveluita tarjoavissa toimipaikoissa. Voit käyttää Terveystalon hammaslääkäri- ja suuhygienistipalveluita sairauskassasi maksamana vuosittain 375 euron arvosta. Maksat itse vain 20 % omavastuun. Sairauskassasi maksaa 80 % palveluista.

Sopimuksen kattamia hammashoidon palveluita ovat esimerkiksi:

  • hammaslääkärin tekemä suun ja hampaiden perustutkimus
  •  suuhygienistin tekemä hampaiden puhdistus (hammaslääkärin lähetteellä)
  •  suun kuvantamistutkimukset
  •  paikkaus- ja muut hoitotoimenpiteet
  •  hampaanpoisto
  •  oikomishoito, proteettinen hoito ja hammastekninen työ

Sairauskassasi ei korvaa esteettistä hammashoitoa. Palveluiden tulee olla Kela-korvattavia. Mahdolliset kustannuskaton ylittävät kustannukset tulee maksaa itse.

Tradekan sairauskassan täydennysvaalin ehdokasasettelun tulos

Sairauskassan edustajiston vaalipiireittäin tapahtuneessa ehdokasasettelussa ehdokkaita asetettiin vaalipiireissä enintään se määrä kuin edustajistossa on vapaita paikkoja, jolloin sairauskassan hallitus päätti 19.9.2018 kokouksessaan, että vaalia ei tarvita.

Kassan edustajistoon valittiin:

Etelä-Suomi:

Minna Hänninen edustaja, Nea Tuomainen varaedustaja

Thomas Sveholm edustaja, Anu Walldén varaedustaja

sekä edustaja Sinikka Anttilalle varaedustajaksi Sanna Sivonen

Länsi- ja Sisä-Suomi:

Anja Raiso edustaja, Merja Väisänen varaedustaja

sekä edustaja Lilli Kilpiselle varaedustajaksi Seija Ohralahti

Itä-Suomi:

Marika Parviainen edustaja, Pia Vänninen varaedustaja

Pohjois-Suomi: Vesa-Matti Ollila edustaja, Annika Kukkonen varaedustaja

Lappi: Ville-Veikko Schroderus edustaja, Anne Lammassaari varaedustaja

Edustajisto kokoontuu ti 27.11.2018 klo 12 Hämeentie 19, Neuvotteluhuone Rantasipi 7. krs., Helsinki

Kutsu edustajiston kokoukseen lähetetään myöhemmin.


Eläkkeelle

Osuuskunta Tradekan toimitusjohtaja Perttu Puro juhlisti sairauskassan pitkäaikaisen ja
pidetyn johtajan Sisko Granathin eläkkeelle lähtöä.


Jäsenmaksu 1.1.2018

Kassan jäsenmaksu on 1,4 prosenttia jäsenen työnantajalta saamasta ennakkoperintälain alaisesta palkasta. Jäsenmaksun katto on 420 euroa kalenterivuodessa.

Korvaukset 1.1.2018

Sairauskassan korvauksiin ei ole tullut muutoksia.


Korvaushakemukset

Muista lähettää kaikki hoitolaitoksesta/hammaslääkäristä saamasi tositteet sekä alkuperäiset Kela-lomakkeet kassaan.

Sairauskassalla on suorakorvaussopimus lähes kaikkien Suomen apteekkien kanssa, joten sinulle kuuluvat korvaukset saat pääsääntöisesti suoraan apteekista. Apteekin antama kassakuitti koskee lääkeoston omavastuuosuutta, jota kassa ei korvaa. Apteekista saatuja kuitteja ei lähetetä kassaan kuin poikkeustapauksissa erikseen pyydettäessä.

Postinkulku

Korvaushakemukset sairauskassaan lähetetään pääosin Postin välityksellä. Posti ei enää jaa kirjepostia tiistaisin. Pyydämme huomioimaan, että hakemusten kassaan saapuminen saattaa tämän vuoksi viivästyä.

Tradekan sairauskassa 50 vuotta!

Lue lisää.

Edustajisto vahvistettu

Tradekan sairauskassan edustajistoon oli asetettu ehdokkaita vaalipiireittäin enintään se määrä kun edustajistossa on jäsenmäärään perustuvia paikkoja. Kassan hallitus päätti, että vaalia ei suoriteta ja vahvisti edustajiston toimikaudeksi 2017-2020.

Muutoksia päivärahojen ennakonpidätykseen

Vuodenvaihteesta alkaen monen Kela-etuuden (mm. sairauspäiväraha, erityishoitoraha ja vanhempainpäiväraha) ennakonpidätysprosentti muuttuu. Jos etuuksien ennakonpidätyksen perusteena käytetään palkkaa varten annettua verokorttia, pidätysprosentti on tammikuun alusta vähintään 25 prosenttia aiemman 20 prosentin sijaan.

Veronalaista etuutta saava asiakas voi halutessaan toimittaa Tradekan sairauskassaan muutosverokortin, joka on tarkoitettu etuuden maksamista varten. Tällöin ennakonpidätys tehdään uuden verokortin prosentin mukaisesti.

Lääkekorvaukset

Vuoden 2016 lääkeostoista aletaan maksaa korvausta vasta, kun lääkärin määräämät, Kela-korvattavat lääkeostot ylittävät 50 euron alkuomavastuun. Apteekki seuraa alkuomavastuun täyttymistä ja lääkkeet korvataan alkuomavastuun täyttymisen jälkeen.

Korvauslaskelmat sähköiseen muotoon vuoden 2016 alusta.

Tammikuusta 2016 lähtien Tradekan sairauskassa toimittaa korvauslaskelmat sähköisessä muodossa Netpostiin, Postin tarjoamaan ilmaiseen sähköiseen postilaatikkoon. Netpostin käyttöönotto vaatii jokaiselta aktivoinnin.

Näin aktivoit Netpostin:

1. Mene osoitteeseen www.posti.fi/netposti
2. Kirjaudu sisään palveluun verkkopankkitunnuksillasi
3. Klikkaa Ota Netposti käyttöön -painiketta
4. Täytä pyydetyt tiedot
5. Paina Hyväksyn ehdot ja rekisteröidy
6. Hae ja valitse lähettäjäksi Tradekan sairauskassa
7. Saat ilmoituksen valintojen tallennuksesta. Paina Aloita Netpostin käyttö -painiketta
8. Valmista! Saat jatkossa korvauslaskelman sähköisenä Netpostiin.

netposti_nosto.gif


Toimintaohjeet

Toimintaohjeet on päivitetty 1.1.2018 alkaen.


Lomautus tai muu palkaton aika

Lomautuksen ajalta tai muulta palkattomalta ajalta ei makseta sairaanhoidon kustannuksista kassan lisäetuuksia eikä sairausajalta täydennyspäivärahaa.

Yllä mainittuina aikoina lääkeostot tulisi maksaa kokonaan apteekkiin ja hakea korvaukset sairauskassalta.

Jos olet lomautuksen aikana työssä ja sinulle syntyy tälläisenä päivänä sairaanhoidon kustannuksia laita hakemuksesi mukaan selvitys työssäolosta esim. kopio työvuorolistasta tai esimiehen antama ilmoitus.

Sairastuessasi toimi kuten muutoinkin, toimita lääkärintodistuksesi esimiehelle.


Sairaanhoitokorvausten hakeminen muista kuin sopimuspaikoita

Tradekan sairauskassalla ei ole suorakorvaussopimuksia muiden lääkäriasemien, hammaslääkäreiden tai hoitolaitosten kanssa. Muista mainita palveluntuottajalle, että kelakorvausta ei saa vähentää laskusta. Sinun ei siis tarvitse näyttää Kela-korttia ollenkaan edellä mainituissa paikoissa. Sinun tulee maksa kustannukset kokonaan itse ja toimittaa hakemukset aina sairauskassaan, ei Kelaan. Korvausta haetaan alkuperäisillä tositteilla. Mukaan liitetään täytetty ja allekirjoitettu hakemus yhteystietoineen. Sairauskassa maksaa sinulle Kela- ja lisäetuuskorvauksen.

Kassalla on apteekkien kanssa suorakorvaussopimus. Esittämällä Kela-kortin,
jossa kassan (nro 48015) jäsenyys todetaan, apteekki antaa korvauksen
suoraan. Maksat apteekille vain omavastuuosuuden.

Sairauspäivärahan hakeminen

Jos työkyvyttömyytesi kestää yli 10 päivää sinun on täytettävä sairauspäivärahahakemus
(Kelan lomake SV 8). Hakemus tulisi täyttää ja toimittaa heti työkyvyttömyyden alkaessa Tradekan sairauskassaan. Hakemuksen voi myös täyttää Kelan sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa www.kela.fi. Palvelu edellyttää tunnistautumista pankkitunnuksilla tai HST-kortilla.