KORVAUKSET

LÄÄKÄRINPALKKIOT

Kassa korvaa 80 % lääkärinpalkkiosta, kun kyseessä on työterveyshuollon palveluntuottajan ja julkisen terveydenhuollon sairaudenhoito.

Korvaushakemus SV127

LÄÄKKEET

Peruskorvattavat lääkkeet
Kassa korvaa 80% lääkärin määräämistä lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista ja niitä vastaavista tuotteista sekä perusvoiteista, joista on saatu korvausta myös sairausvakuutuslain nojalla. Korvaus lasketaan alkuomavastuun (50,00€) täytyttyä siitä hinnasta (kustannus tai viitehinta), josta sairausvakuutuslain mukainen korvaus on laskettu.
Erityiskorvattavat lääkkeet

Alempi erityiskorvaus on 72 % ostetusta lääkkeestä.
Ylempi erityiskorvaus on 100 % ostetusta lääkkeestä
4,50 euron ylittävältä osuudelta.

Korvauksen edellytyksenä on, että henkilölle on myönnetty oikeus erityiskorvattaviin lääkkeisiin.

Lisäkorvaus suurista lääkekustannuksista

Lääkeostojen vuotuisen omavastuuosuuden ylittymisen jälkeen lääkkeet maksetaan kokonaan 2,50 euron omavastuun ylittävältä osuudelta.

TUTKIMUS JA HOITO

Kassa korvaa 80 % työterveyshuollon palveluntuottajan ja julkisen terveydenhuollon lääkärin määräämästä laboratorio- ja radiologisista tutkimuksista silloin kun tutkimus tai hoito on myös sairausvakuutuslain mukaan korvattava.

Sairauskassa korvaa vain sairausvakuutuslain mukaiset tutkimukset eli Kelan korvaamat, työterveyshuollon palveluntuottajalla. Magneettitutkimus edellyttää erikoislääkärin lähetteen ja muut kuvantamistutkimukset (esim. röntgen, ultra) lääkärin lähetteen. Laboratoriokokeet edellyttävät myös lääkärin lähetteen ja niiden tulee olla Kela-korvattavia. Laboratoriopaketit eivät ole Kela-korvattavia.

FYSIOTERAPIA

Kun olet saanut lähetteen lääkäriltä fysioterapiaan, varaa fysioterapia joko julkisesta terveydenhoidosta tai Terveystalosta ( Jyväskylän Fysioterapia Oy:stä täältä.) Voit valita itse palveluntuottajan seuraavilla paikkakunnilla: Lievestuore, Muurame, Pihtipudas ja Saarijärvi. Näillä paikkakunnilla ei siis tarvitse olla Terveystalon palvelu.

Toimita hakemus SV127, lasku, kuitti, lääkärin lähete ja fysioterapeutin selvitys annetusta fysioterapiasta sairauskassaan.

Kassa korvaa 80 % lääkärin määräämästä fysioterapiasta ja fysioterapeuttisesta tutkimuksesta silloin, kun se on myös sairausvakuutuslain mukaan korvattavaa ja palvelun on tuottanut työterveyshuollon tai julkisen terveydenhuollon fysioterapeutti.

Maksettava lisäetuuskorvaus on enintään 375 euroa kalenterivuodessa.

MATKAKUSTANNUKSET

Sairaanhoidon kannalta välttämättömät matkakustannukset korvataan yhteen suuntaan tehdystä matkasta 25,00 euron ylittävältä osalta.

Pääsääntöisesti korvataan halvinta matkustustapaa (linja-auto, juna) käyttäen. Jos matkalla on jouduttu käyttämään erityiskulkuneuvoa (taksi, oma auto, ambulanssi tms) on hakemukseen liitettävä selvitys kulkuneuvon tarpeellisuudesta (lääkärin todistus terveydentilasta tai oma selvitys liikenneolosuhteista) ja kuitti suoritetusta maksusta.

Jos tilaat matkan muualta kuin alueellisesta tilausnumerosta, omavastuusi on 50,00 euroa.

Oman auton käytöstä maksettava korvaus on 0,20 euroa/km.

Matkakustannusten omavastuuosuus on 300,00 euroa kalenterivuodessa, jonka ylittävän osan kassa korvaa kokonaan.

Kela seuraa vuotuisen omavastuuosuuden täyttymistä, kun se on täyttynyt, saat matkakustannusten omavastuukortin. Korttia näyttämällä sinun ei tarvitse maksaa matkasta kuljettajalle.

Matkakorvaushakemus SV4

SAIRAALA- JA TERVEYSKESKUSMAKSUT

Kassa korvaa 80 % sairaalan poliklinikkamaksusta.

Kassa korvaa 80 % päiväkirurgiasta peritystä maksusta.

Kassa korvaa 80 % terveyskeskuksen käyntimaksusta.

Kassa korvaa sairaalan ja terveyskeskuksen hoitopäivämaksusta
80 %, kuitenkin lisäetuutena hoitopäivämaksusta enintään 34 euroa vuorokaudelta ja enintään 60 vuorokaudelta saman kalenterivuoden aikana.

TOIMISTOMAKSUT

Kassa korvaa 80 % tutkimus- ja hoitolaitosten perimästä toimistomaksusta.

HAMMASHOITO

Kassa korvaa vähintään yhden vuoden kassaan kuuluneelle 80 % hammaslääkärin, erikoishammasteknikon ja suuhygienistin (hammaslääkärin määräys) suorittamasta hoitotyöstä peritystä maksusta.

Kassan lisäetuus on enintään 375 euroa kalenterivuodessa.

Korvattavana hammashoitona pidetään myös hampaiden tutkimusta, oikomishoitoa, proteettisia toimenpiteitä ja hammasteknistä työtä.

SILMÄLASIT

Kassa korvaa vähintään yhden vuoden kassaan kuuluneelle 80 % lääkärin tai optikon määräämien silmälasien/piilolinssien kustannuksista kahden kalenterivuoden aikana enintään 250 euroa.

HAUTAUSAVUSTUS

Kassan jäsenen kuoltua suoritetaan hautausavustuksena
1700 euroa.

PSYKOLOGIN PALKKIOT

Kassa korvaa 80 % työterveyshuollon palveluntuottajan ja julkisen terveydenhuollon lääkärin määräämästä psykoterapiasta ja psykologin antamasta hoidosta ja tutkimuksesta enintään 850 euroa kalenterivuodessa.

KORVAUSTEN HAKEMINEN

Korvausta maksetaan ainoastaan jäsenyyden aikana syntyneistä kustannuksista.

Korvausta sairaanhoitokustannuksista on haettava kuuden kuukauden kuluessa maksun syntymisestä. Kustannusten katsotaan syntyvän silloin kun hoito annetaan tai tutkimus suoritetaan. Korvausten vuotuisia enimmäismääriä tarkasteltaessa korvausperuste määräytyy hoitoajankohdan mukaan, riippumatta siitä milloin kustannukset on maksettu.

Korvausta haettaessa kassaan tulee toimittaa kaikki lomakkeet: lasku, Kelan selvityslomake, maksukuitti ja allekirjoitettu korvaushakemus. Voit laittaa ne sähköpostilla tradekan.sairauskassa@kela.fi tai sairauskassa@restel.fi. Kelan lomakkeet voi laittaa suoraan Kelaan Kelan asiointipalvelun kautta. Säilytä alkuperäiset kuitit. Sinua voidaan pyytää toimittamaan ne tarvittaessa.

Lääkärin määräys on hankittava ennen korvaukseen oikeuttavaa tapahtumaa. Tutkimus- ja hoitomääräys sekä fysikaalisen hoidon määräys on voimassa yhden vuoden allekirjoituspäivästä lukien ja hammaslääkärin määräys suuhygienistille on kaksi vuotta.

Jäsenellä ei ole oikeutta kassan lisäetuuskorvauksiin palkattomien poissaolojen, kuten vuorotteluvapaan, opintovapaan tai hoitovapaan ajalta.

EI KORVATTAVAT

Hedelmöityshoidosta ja hedelmöitykseen tarkoitetuista lääkkeistä ei makseta lisäetuutta.

Hoito- ym. laitosten perimät laitos- ja leikkaussalimaksut.

Kiropraktikon, osteopaatin ja hierojan antama hoito.

SAIRAUSPÄIVÄRAHAT

Mikäli sairaus kestää yli 10 päivää, sairauspoissaolosta on täytettävä päivärahahakemus.

Päivärahahakemus SV8

Sähköinen päivärahahakemus

Tapaturmaselvitys SV143

VANHEMPAINETUUDET

Kassa hoitaa jäsenten äitiys-, isyys- ja vanhempainetuus sekä erityishoitorahahakemukset.

Äidin vanhempainetuushakemus SV9

Isän vanhempainetuushakemus SV29a

Erityishoitorahahakemus SV89